Symbiobrug (voorheen Karitaatmolenslootbrug)

Er komt een fietsverbinding tussen het nieuwe Technopolis en Midden-Delfland, via het Art Centre Delft. Hiervoor is een brug nodig over de 35 meter brede Karitaatmolensloot aan de zuidrand van Delft. Voor het ontwerp van de brug heeft de TU-Delft op verzoek van het Recreatieschap Midden-Delfland een prijsvraag uitgeschreven. Voorwaarden voor de brug: innovatief, goede overgang tussen stad en poldernatuur en passend bij kennisstad Delft, onderhoudsvriendelijk, 3 meter breed, verblijfsruimte op de brug, wandel- en fietspad.

Nut en noodzaak

De fietsverbinding maakt Midden-Delfland makkelijker bereikbaar voor mensen uit Delft die willen recreëren in het buitengebied. Het is daarmee een schakel in de ketting van de recreatieve routestructuren. Daarom is de brug toegevoegd als IODS-project. Vanuit IODS is een budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van de fietsverbinding waar de brug onderdeel van uitmaakt. Vanuit de gemeente Delft én vanuit groen- en fietssubsidies van de Provincie en Haaglanden wordt budget gezocht. Het winnende brugontwerp moet nog verder uitgewerkt worden om te bepalen of het binnen het budget kan worden gerealiseerd.

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017