Drie ecopassages

Midden-Delfland is een gebied met een rijke flora en fauna. Er leven veel verschillende en een paar bijzondere diersoorten in Midden-Delfland. Van de Noordse woelmuis en de ringslang tot wezels, hermelijnen en bunzings. Dankzij ecopassages krijgen deze dieren een veel groter leefgebied en kunnen ze van Midden-Delfland naar het Groene Hart trekken. Als kleinere leefgebieden via natuurstroken of ecologische zones met elkaar worden verbonden, ontstaat er een ecologisch netwerk dat functioneert als een groter, aaneengesloten natuurgebied.

Ecopassage A4 

Bij de A4 komt een 100 meter brede ecopassage, die tezamen met de Zweth en Slinksloot als aquaduct over de A4 heen gaat. De ecopassage A4 is onderdeel van de aanleg van de A4 Delft - Schiedam en wordt medio 2014 geopend. Met deze passages wordt een natuurverbinding gemaakt tussen de Vlaardingse Vlietlanden en Ackerdijkse Plassen. Rijkswaterstaat realiseert de ecopassage over de A4 Delft-Schiedam.

Ecopassage A13 

De ecopassage onder de A13 is in september 2012 opgeleverd door Rijkswaterstaat. Aanvullende ecologische passages onder de A13 dienen bij bestaande onderdoorgangen gerealiseerd te worden. Het gaat om het verruimen van de passagemogelijkheden en om een verbetering van de inrichting.
Bewonersbrief Rijkswaterstaat Wandelpad Zwethkade.

Ecopassage Schie

Dit project heeft als doel om een verbinding te creëren waarmee kleine zoogdieren en amfibieën zich gemakkelijk tussen de Akkerdijksche Plassen en de Vlietlanden kunnen bewegen. Voor veel dieren is het onmogelijk om de Schie met zijn steile oevers te passeren. Daarvoor zullen de oevers van de Schie op enkele plaatsen natuurlijker worden ingericht, zodat er passagemogelijkheden ontstaan. Verder worden enkele percelen van natuurvriendelijke oevers en/of greppels voorzien én er wordt ook een wandelpad aangelegd. Voor de ecopassage Schie is een ontwerp opgesteld en deze wordt in 2014 aanbesteed. Lees hier meer over Ecopassage Schie.

Overige ecopassages

Naast bovengenoemde ecopassages wordt ook voorzien in een ecologische groenstrook op het viaduct van de A4 bij de Zuidkade en worden eco-duikers geplaatst in de aansluiting van de N470 op de A4.

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017