Groenblauw Lint

Midden-Delfland is een uniek open en groen gebied tussen Den Haag en Rotterdam. Breder gezien vormt Midden-Delfland ook de verbinding met het Groene Hart. 
Het project Groenblauw Lint bestaat uit drie deelprojecten; 100 hectare nieuwe natuur, 250 hectare zwaar agrarisch natuurbeheer en de aanleg van ecopassages. Het gaat hierbij om natuurontwikkeling en -bescherming in combinatie met recreatie.

 • 100 hectare nieuwe natuur zorgt voor een groen (natuur) blauwe (water) verbinding tussen de Ackerdijkse Plassen en de Vlaardingse Vlietlanden. Van de 100ha nieuwe natuur is in 2013 ruim 40ha gerealiseerd en daar is in januari 2014 nog eens 21ha particulier natuurbeheer bijgekomen. 
  Overzichtskaart nieuwe natuur

   
 • 250 hectare zwaar agrarisch natuurbeheer, zo veel mogelijk grenzend aan de 100 hectare natuurbeheer, moet zorgen dat voor met name weidevogels een zo groot mogelijk leefgebied ontstaat in Midden-Delfland. Het agrarische natuurbeheer door agrariërs geschiedt op basis van vrijwilligheid. 
  Van de 250ha agrarisch natuurbeheer is 65ha gerealiseerd. Omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat 250ha agrarisch natuurbeheer niet mogelijk is te realiseren, is in 2014 gekozen voor een gelijkwaardig alternatief: een innovatief maatregelenpakket om de weidevogelstand te stimuleren.
  Het ‘Weidevogelpact Midden-Delfland en omstreken’ vormt de basis voor deze nieuwe ambitie. 

   
 • Ecopassages zorgen voor passagemogelijkheden voor uiteenlopende dieren bij de A4, de Schie en de A13. Daardoor krijgen de Noordse woelmuis, ringslang, hermelijnen en andere dieren een veel groter leefgebied. Zie ook: Ecopassages

Nieuws

 • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

  Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
  wo 24 mei 2017
 • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

  Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
  vr 5 mei 2017