Nut en noodzaak

IODS komt voort uit de impasse bij de besluitvorming over aanleg van de A4 Delft-Schiedam in Midden-Delfland. Deze 7 km lange snelweg zorgt na opening eind 2015 voor:

 • Een betere bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag.
 • Minder drukte en op het wegennet van Delft, Midden-Delfland, Lansingerland en het Westland.

Enerzijds was er bij veel partijen en belanghebbenden het besef dat het voor bereikbaarheid en economie in de zuidelijke Randstad noodzakelijk was de 7 km lange snelweg aan te leggen. Anderzijds was er de weerstand tegen aanleg van de A4 Delft-Schiedam vanwege angst voor onherstelbare aantasting van het groene, weidse Midden-Delfland.    

De impasse werd in 2001 doorbroken met het rapport Kansen benutten, impasses doorbreken, opgesteld door toenmalig gedeputeerde Marnix Norder. Kern van het rapport was het voorstel om de A4 Delft-Schiedam te realiseren en zorgvuldig in te passen in het landelijk en stedelijk landschap en daarnaast ook te voorzien in projecten op het gebied van natuur, recreatie en duurzame landbouw. Die projecten moesten ervoor zorgen dat de kwaliteiten van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen duurzaam werden versterkt. Het rapport leidde in 2006 tot het IODS Convenant, waarbij het Rijk, regionale overheden en maatschappelijke organisaties vaste afspraken hebben gemaakt over de inpassing en financiering van de A4 Delft-Schiedam en de ontwikkeling van Midden-Delfland.

Als de A4 Delft-Schiedam wordt opengesteld voor verkeer is sprake van een efficiënter hoofdwegennet, minder sluipverkeer en meer veiligheid op lokale wegen en winst als het gaat om reistijd en afstand. Door een zorgvuldige inpassing van de A4 Delft-Schiedam, met onder andere een landtunnel, geluidswallen en een gedeeltelijk verdiepte ligging, is de snelweg straks zo min mogelijk te zien, te horen en te ruiken.

Met de A4 Delft-Schiedam krijgt Midden-Delfland een kwaliteitsimpuls. Als eind 2015 het programma is afgerond, dan:

 • Is er nieuwe natuur, zijn er maatregelen genomen om de weidevogelstand te versterken en zorgen ecopassages voor een natuurverbinding tussen de Vlaardingse Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen;
 • Zijn oude, verspreid liggende glastuinbouwkassen gesaneerd. Op de vrijgekomen grond grazen weer koeien in de wei;
 • Is Midden-Delfland een stuk toegankelijker voor fietsers, wandelaars, skaters en kanoërs. In de Broekpolder bij Vlaardingen is een prachtig mountainbikeparcours aangelegd;
 • Hebben tientallen melkveehouders onder meer meegedaan aan training om duurzame landbouw te bedrijven. Hun kansen voor gezonde bedrijfsvoering in Midden-Delfland zijn vergroot;
 • Is het gebied rond de landtunnel tussen Schiedam en Vlaardingen opgeknapt. Er is voorzien in een trampassage en fietspaden en op het tunneldak worden sportvelden aangelegd. 

Raadpleeg het startrapport van IODS: Kansen benutten, impasses doorbreken (2001).

Nieuws

 • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

  Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
  wo 24 mei 2017
 • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

  Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
  vr 5 mei 2017