Geschiedenis A4 Delft-Schiedam en IODS

De geschiedenis van de A4 Delft-Schiedam en daarmee ook IODS gaat terug tot begin jaren vijftig van de vorige eeuw:

 • 1952   Verkenning gemaakt voor de weg;
 • 1953   De A4 komt voor het eerst ter sprake in een rapport van de provincie Zuid-Holland;
 • 1965   Minister neemt tracébesluit voor aanleg van Rijksweg 19 (latere A4 Delft-Schiedam): een tweede verbinding tussen Den Haag en Rotterdam, westelijk van de A13;
 • 1966   Tweede Nota RO: A4 als gegeven beschreven;
 • 1968 – 1972   Gedeeltelijke uitvoering, grond aangekocht en het zandlichaam neergelegd;
 • 1976   Aanleg wordt na hevige protesten en Kamervragen stilgelegd. Er start een onderzoek gestart naar alternatieven: verbreding A13 & verbetering OV;
 • 1977-1980   Structuurschema Verkeer en Vervoer. A4 wordt noodzakelijk geacht;
 • 1984-1990   Inpassingsrapport van de A4 door Midden-Delfland (Rijkswaterstaat). De inpassing van de weg werd uitgewerkt zodat het landelijke gebied van Midden-Delfland beschermd en versterkt zou worden;
 • 1989   Besluit om de aanleg van de weg voor te bereiden;
 • 1992   Start van de tracéwetprocedure;
 • 1996   De minister heeft op basis van de trajectnota/MER een standpunt ingenomen voor een autosnelweg op maaiveld in Midden-Delfland, gelegen tussen groene wallen van 4,3 meter hoog;
 • 1998   Na langdurige discussies in het parlement is het gereserveerde geld door de Tweede Kamer weggesluisd naar de spoortunnel in Delft. 

Geschiedenis IODS tot 2001 (pdf) 

Er ontstond een impasse.

 • 2001   Op verzoek van minister Netelenbos schrijft provincie Zuid-Holland i.s.m. overheden en maatschappelijke organisaties het rapport 'Kansen benutten, impasses doorbreken.’ Dit plan gaat uit van de aanleg van de A4 Delft-          Schiedam inclusief plannen voor het versterken van de kwaliteiten van Midden-Delfland;
 • 2002   Minister De Boer geeft opdracht de aanleg van de A4 Delft-Schiedam opnieuw te onderzoeken;
 • 2003   Minister Peijs geeft opdracht voorbereiding A4 Delft-Schiedam voor te zetten. De ministeries van VROM en LNV dragen financieel bij om IODS te realiseren;
 • 2005   Rijkswaterstaat publiceert de trajectnota/MER 2006 Het IODS-Convenant wordt ondertekend;
 • 2007 Er is een nieuwe trajectnota/MER, stap 1 Er is een fout gemaakt in de verkeersberekeningen bij het rijkswegalternatief A13+A13/16. De trajectnota moet opnieuw worden opgesteld;
 • 2009 Er volgt een Trajectnota/MER stap 2, waarbij de A4 Delft-Schiedam wordt vergeleken met de A13+13/16. De ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM nemen het Standpunt in te nemen de A4 Delft-Schiedam aan te leggen;
 • 2010   Het ontwerptracébesluit A4 Delft-Schiedam wordt gepubliceerd. En aansluitend het tracébesluit. Voor de uitvoering van het IODS-programma, inclusief de A4 Delft-Schiedam is € 900 mln. gereserveerd.
 • 2012   Na aanbesteding en gunning start de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. Ook de andere IODS projecten worden opgestart.
 • 2014   De voltooiing van IODS programma vordert gestaag, ligt op schema, steeds meer concrete resultaten zijn zichtbaar in Midden-Delfland. Eind 2015 is het programma nagenoeg uitgevoerd, de A4 Delft-Schiedam gaat open voor verkeer.

Lees ook over de geschiedenis van IODS de op website van Rijkswaterstaat.

Informatie

Informatie over de A4 Delft-Schiedam en de andere IODS projecten vindt u onder 'Projecten'. Aan de aanleg van nieuwe infrastructuur gaan studies vooraf en momenten voor inspraak. Meer informatie daarover vindt u op de website van Rijkswaterstaat en het Centrum voor Publieksparticipatie.

Nieuws

 • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

  Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
  wo 24 mei 2017
 • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

  Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
  vr 5 mei 2017