Programma

De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is een gebiedsgericht programma dat bestaat uit zes kwaliteitsprojecten. Het programma houdt in dat gelijk met de aanleg van de A4 Delft - Schiedam ook wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland (kaart) en de stedelijke inpassing van de A4 Delft-Schiedam tussen Schiedam en Vlaardingen.

In het programma IODS zijn afspraken gemaakt over de inpassing van de A4 vanaf het Kethelplein bij Schiedam tot aan Delft. Naast infrastructuur wordt dankzij IODS voorzien in nieuwe natuur in Midden-Delfland, komen er nieuwe recreatieve voorzieningen, worden verspreid liggende, oude kassen gesaneerd en krijgt de melkveehouderij impulsen voor een duurzame en economisch gezonde bedrijfsvoering.

IODS is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en verschillende maatschappelijke organisaties zoals Natuurmonumenten en de ANWB. Afspraken zijn vastgelegd in het IODS convenant. Provincie Zuid-Holland coördineert en regisseert. Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) is voorzitter van de bestuurlijke IODS Adviescommissie.

Na lange tijd van voorbereiding is in 2010 gestart met de uitvoering van de IODS-projecten. Eind 2015 wordt het programma afgerond, de A4 Delft-Schiedam wordt dan geopend, de andere projecten zijn ook rond die tijd klaar.

Download Brochure IODS

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017