Organisatie

IODS is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en maatschappelijke organisaties. Ze zijn vertegenwoordigd in een ambtelijke afstemmingsgroep en bestuurlijke adviescommissie. Provincie Zuid-Holland regisseert en coördineert. De gedeputeerde Verkeer en Vervoer is voorzitter van de adviescommissie. De adviescommissie neemt besluiten over IODS en adviseert het bevoegd gezag. 

Het programmabureau IODS zorgt voor de algehele coördinatie. Het maakt deel uit van provincie Zuid-Holland. Het bureau wordt geleid door programmadirecteur Mr. A.M. Kleij MPA, programmasecretaris is Donald Broekhuizen.   

Voor elk van de zes IODS projecten is een van de samenwerkende overheden verantwoordelijk, zij ‘trekken’ het project:

 1. Groenblauw Lint

Provincie Zuid-Holland i.s.m Rijkswaterstaat en gemeente Midden-Delfland

 2. Saneren verspreid liggend glas

Gemeente Midden-Delfland

 3. Recreatieve routestructuur

Recreatieschap Midden-Delfland

 4. Groen Ondernemen

Gemeente Midden-Delfland

 5. A4 Delft-Schiedam

Rijkswaterstaat

 6. Stedelijke inpassing tussen Schiedam en Vlaardingen

Rijkswaterstaat in samenwerking met gemeente Schiedam

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017