Weidevogelbeheer Ronde Hoep groot succes

do 24 sep 2015

Het agrarisch natuurbeheer van boeren in de Ronde Hoep is bijzonder effectief. Zeker ook vergeleken met andere regio’s in het land. Samenwerking met Landschap Noord-Holland, coördinatie door de coöperatie Noord-Holland-Zuid (NHZ) en 10 jaar lang onderzoek, evaluatie en tussentijdse aanpassingen verklaren het succes. 

Mark Kuiper, gebiedscoördinator NHZ, licht het succes toe: "Tien jaar onderzoek leert dat het agrarisch beheer in onze polders succesvol is. Dankzij veelvuldige tellingen, evaluaties, regelmatig bijstellen van onze aanpak en door kennis te delen, is de hoeveelheid gruttogezinnen in 10 jaar gestegen van 80 naar 360. En waar 10 jaar geleden 70% van de broedgevallen mislukte, lukt er nu 80 tot 90% doordat we nu veel meer doen dan nesten beschermen."

Collectieve subsidie

Gedeputeerde Tjeerd Talsma van de provincie Noord-Holland is enthousiast over de geboekte resultaten. "Agrarisch natuurbeheer wordt steeds belangrijker en de rol van boeren én agrarische collectieven groeit”, aldus Talsma tijdens een werkbezoek aan boer Richard Korrel uit Ouderkerk aan de Amstel. Talsma voegt daaraan toe: “Om samenwerking en vereniging te stimuleren, geven we de subsidie vanaf 2016 niet langer aan individuele boeren, maar alleen nog aan gecertificeerde agrarische collectieven, zoals NHZ."

Maaibeleid voor veiligheid weidevogels

In het voorjaar nestelen weidevogels in de weilanden. Door te maaien, kunnen nesten verloren gaan en in kort gras zijn de kuikens een té gemakkelijk prooi voor onder andere roofvogels. Dus maaibeleid is van groot belang willen de kuikens opgroeien tot volwassen vogels.

Afstemmen en aaneensluiten

In een collectief kunnen boeren gezamenlijk vogelreservaten beheren en natuurstroken onderling verbinden tot grote natuurgebieden. De boeren beheren het reservaat door hun koeien er langdurig te laten grazen en/of het gras te maaien nadat de weidevogels vertrokken zijn. Aan het reservaat in de Ronde Hoep grenzen boerenpercelen die de boeren speciaal voor weidevogels beheren. Door samen te werken met buur-boeren kunnen zij het beheer beter afstemmen en betere resultaten boeken. Bijvoorbeeld doordat de ene boer zijn land laat maait om nesten te beschermen en de buurboer zijn land juist vroeg om later in het voorjaar een veilig leefgebied voor kuikens, ’kuikenland’, te creëren. Boer Richard Korrel uit Ouderkerk beaamt: "Voordat we gaan maaien, markeren we de nesten en maaien er ruim omheen om de broedsels een kans te geven”. Boer Joost van der Kroon, Richards buurman, vult aan: "Richard maait vroeg; wij maaien laat. Dus bij ons zijn de nesten veilig en tegen de tijd dat de kuikens hun nesten verlaten en op zoek gaan naar voedsel, kunnen ze terecht in het al weer groeiende gras bij de buren."

Biodiversiteit en kwaliteit buitengebied

Het belangrijkste doel van natuur- en waterbeheer is biodiversiteit (een geschikte en duurzame leefomgeving voor zoveel mogelijk dieren en planten) en bescherming van weidevogels, zoals de grutto en kievit. Daarnaast draagt natuurbeheer bij aan de kwaliteit en schoonheid van ons landschap. Daarvan profiteren niet alleen vogels en andere dieren, maar ook de inwoners en recreanten van Noord-Holland.

Bron: Provincie Noord-Holland

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017