Voetgangersbrug over de Zweth succesvol geplaatst

do 7 jul 2016

Afgelopen dinsdag 5 juli is de voetgangersbrug over de Zweth in het kader van het project Ecopassage Schie succesvol met een kraan op zijn plaats gehesen. Dit leverde een aantal spectaculaire plaatjes op. Met het plaatsen van deze brug wordt een schitterend, uniek natuurgebied bereikbaar gemaakt voor wandelaars. De struinpaden zijn binnenkort gereed en toegankelijk.

Op 31 mei opende gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland het uitkijkpunt van waaruit onder andere de verscheidenheid aan weidevogels, zoals de grutto en de tureluur, zichtbaar zijn.

Recreatief medegebruik

De Ecopassage Schie wordt ingericht voor recreatief medegebruik. Dit betekent dat niet alleen de natuur kan profiteren van de groenblauwe infrastructuur, maar ook de bewoner en bezoeker van Midden-Delfland. De voetgangersbrug en het uitkijkpunt zijn geheel ontworpen om op te gaan in het gebied. Plein06 ontwierp beide objecten met polderidentiteit in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Movares is verantwoordelijk voor het ontwerp en inrichtingsplan van de ecopassage. De ecopassage zelf bestaat uit een aantal passeerbuizen onder de wegen langs de Schie. Daardoor steken kleine dieren zoals de noordse woelmuis en de waterspitsmuis straks gemakkelijk en veilig de Schie, de Kandelaarweg en Rotterdamseweg/Delftweg over. De Schie en de sloten daar omheen krijgen natuurvriendelijke oevers. Aannemer Markus BV voert de aanleg van de ecopassage uit.

Groenblauw Lint

Deze ecopassage houdt verband met de aanleg van de rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam. De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Zo werd vorig jaar over de A4 het grootste eco-aquaduct van Nederland geopend. “De realisatie van de A4 door Midden-Delfland zou niet mogelijk geweest zijn zonder investeringen in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Extra natuur, recreatieve voorzieningen, saneren van tuinbouwkassen en behoud van weidevogels; in het gebied gebeurt immers zoveel meer dan alleen de aanleg van de rijksweg”, aldus gedeputeerde Floor Vermeulen.

Via de Ecopassage Schie kunnen (kleine) dieren zoals de noordse woelmuis en de waterspitsmuis straks gemakkelijk en veilig de Schie, de Kandelaarweg en Rotterdamseweg / Delftweg oversteken. Naast de passage door de Schie worden ecopassages in de A13 en A4 Delft-Schiedam  gemaakt. Daardoor ontstaat een natuurverbinding tussen de Vlaardingse Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen.

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017