Tentoonstelling ontwerp ecologische verbinding in Midden-Delfland

ma 6 mrt 2017

Provincie Zuid-Holland investeert in de ecologische kwaliteit van recreatiegebieden in Midden-Delfland. Het natuurgebied “De Vlaardingse Vlietlanden” wordt verbonden met “De Ackerdijckse Plassen” en deze ecologische verbinding loopt door de recreatiegebieden “Woudhoek” en “Holierhoek”. Staatsbosbeheer heeft in opdracht van de provincie een schetsontwerp hiervoor gemaakt die te zien is in een tentoonstelling.

Op donderdag 16 maart organiseert Staatsbosbeheer van 16.00u tot 20.00u een informatieve tentoonstelling in Natuurcentrum de Boshoek om het ontwerp voor de ecologische verbindingszone (EVZ) toe te lichten. Het adres is Bospad 3 in Schiedam. We willen u van harte uitnodigen om deze tentoonstelling te komen bekijken. De ecologische verbinding wordt ingericht voor een aantal bedreigde diersoorten, waaronder de noordse woelmuis. Deze muis leeft geïsoleerd op de “Vlaardingse Vlietlanden” en kan niet doorsteken naar de Ackerdijkse Plassen. Via de (nieuwe) ecologische verbindingszone is het leefgebied van onder andere deze noordse woelmuis uit te breiden, zo kan de muis zich verplaatsen van a naar b.

Zie ook: WOS.nl

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017