Start aanleg Ecopassage Schie, laatste schakel in groenblauw lint

wo 23 sep 2015

Met een graafmachine startte gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland op 22 september 2015 de aanleg van de Ecopassage Schie. Deze ecopassage houdt verband met de aanleg van de rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam. De ecopassage vormt de laatste schakel in de natuurverbinding tussen de Ackerdijkse Plassen bij Delft en de Vlietlanden in Vlaardingen: het groenblauwe lint in Midden-Delfland. Eerder dit jaar werd over de A4 al het grootste eco-aquaduct van Nederland geopend. 

Natuur

“De realisatie van de A4 door Midden-Delfland zou niet mogelijk geweest zijn zonder investeringen in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Extra natuur, recreatieve voorzieningen, saneren van tuinbouwkassen en behoud van weidevogels; in het gebied gebeurt immers zoveel meer dan alleen de aanleg van de rijksweg”, sprak gedeputeerde Floor Vermeulen tijdens de starthandeling. De ecopassage bestaat uit een aantal passeerbuizen onder de wegen langs de Schie. Daardoor steken kleine dieren zoals de noordse woelmuis en de waterspitsmuis straks gemakkelijk en veilig de Schie, de Kandelaarweg en Rotterdamseweg/Delftweg over.

Realisatie

De Ecopassage Schie wordt ingericht voor recreatief medegebruik. Dit betekent dat niet alleen de natuur kan profiteren van de groenblauwe infrastructuur, maar ook de bewoner en bezoeker van Midden-Delfland. Er komt een uitzichtpunt van waaruit onder andere de verscheidenheid aan weidevogels, zoals de grutto en de tureluur, zichtbaar zijn. Daarnaast komt er een voetgangersbrug over de Zweth, geheel ontworpen om op te gaan in het gebied. De Schie en de sloten daar omheen krijgen natuurvriendelijke oevers.
Aannemer Markus BV zal naar verwachting de ecopassage in juni 2017 opleveren. Medefinanciers voor de realisatie van dit project zijn het ministerie van IenM en recreatieschap Midden-Delfland.

IODS

Midden-Delfland is het toneel van een historisch programma van de provincie Zuid-Holland en samenwerkingspartners: de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Binnen dit gebiedsgerichte programma heeft de provincie Zuid-Holland na ruim 60 jaar een doorbraak weten te realiseren met een akkoord over de aanleg van de A4 Delft - Schiedam en investeringen in de kwaliteit van het gebied in en om Midden-Delfland. Dit is uniek in Nederland en een voorbeeld van een aanpak om zowel de bereikbaarheid als de kwaliteit van de leefomgeving fors te verbeteren. Het gaat daarbij om extra natuur (waaronder weidevogelnatuur voor onder andere de grutto), recreatieve voorzieningen zoals het moutainbikeparcours Broekpolder en diverse skeeler- en vaarroutes, duurzame landbouw en een open (weidevogel)landschap.

In het nieuws

KNNV Nieuws, september
Overschiese krant, september
Natuur en milieu Zuid-Holland, september
Telstar online, september
Nieuwe Oogst, september
Movares, september
Groot-Westland, september
 

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017