Regering biedt weidevogels de helpende hand

di 1 dec 2015

De nieuwe staatssecretaris Martijn van Dam is met een plan van aanpak gekomen hoe we de achteruitgang van de weidevogels kunnen stoppen. Vogelbescherming reageert verheugd dat de regering erkent dat het Nederlandse weidelandschap cruciaal is voor het voortbestaan van weidevogels, waaronder de grutto. De plannen van de staatssecretaris zijn een goed begin, maar om de weidevogels te redden is een grotere inspanning nodig.

De grutto is niet voor niets recent door het Nederlandse publiek tot Nationale Vogel gekozen: geen soort die zo bij ons land hoort als deze weidevogel. Maar ook geen groep vogels waar het zó slecht mee gaat. Al decennia lang holt het aantal weidevogels in ons land achteruit, als gevolg van de steeds intensiever wordende landbouw. Soorten als grutto, veldleeuwerik enscholekster zijn sinds 1990 met meer dan 60% afgenomen (58%, 61% en 66%).

Weidevogelboeren

Om de weidevogels voor uitsterven te behoeden is dus een grote inspanning en veel geld nodig, meer dan de staatssecretaris beschikbaar stelt. Vogelbescherming en andere natuurorganisaties zijn al tientallen jaren bezig met bescherming van en onderzoek naar weidevogels. Inmiddels weten we precies hoe we deze vogels kunnen redden; onze weidevogelboeren laten dat dagelijks zien.  De regering hoeft het wiel dus niet opnieuw uit te vinden.

Kerngebieden

Door de achteruitgang van de weidevogels zijn ze vandaag de dag met name nog te vinden in een aantal kerngebieden in Friesland, Noord Holland en Utrecht. Om op korte termijn concreet resultaat te boeken doet de staatssecretaris er goed aan om te investeren in deze kerngebieden en tegelijkertijd samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij dit probleem: de zuivelfabrikanten en natuurorganisaties. Het geld, 10 miljoen euro, kan beschikbaar gesteld worden voor melkveehouders die rekening houden met de weidevogels op hun land, maar hulp kunnen gebruiken.

Red de Rijke Weide

Het uitsterven van de weidevogels is te voorkomen en het is goed dat de regering dat signaleert. Maar het zou zonde zijn om alle kennis en kunde die de afgelopen decennia verzameld zijn te negeren en daardoor kostbare tijd verloren laten te gaan. Op redderijkeweide is meer te lezen over hoe we de weidevogels voor Nederland kunnen behouden.

Bron: Vogelbescherming

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017