Oude kassen maken plaats voor gras, koeien en vergezichten

di 28 jul 2015

In de lente van 2016 krijgen koeien weer een thuis aan de Westgaag 5a in Maasland. De afgelopen maanden stonden in het teken van de voorbereidingen. Na het slopen van de verouderde kassen en het storten van vruchtbare grond is nu ook het perceel ingezaaid. De financiering voor de landschapsverbetering komt van het Rijk en de Provincie Zuid-Holland. Sinds 2009 is er al 23 hectare in Midden-Delfland kasvrij gemaakt.

Het verwijderen van de kassen wordt door het Rijk en de Provincie Zuid-Holland gefinancierd vanuit het zogeheten IODS-programma – de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam –  en het programma Hof van Delfland. Het IODS-programma dient om de kwaliteiten van Midden-Delfland te versterken door maatregelen voor landschap, natuur, recreatie en duurzame melkveehouderij. Daarnaast moet het programma zorgen voor een goed ingepaste A4 Delft-Schiedam.

Karakteristiek Midden-Delflands landschap
Wethouder Agrarische Zaken en Landschapsontwikkeling Govert van Oord: ‘Verouderde kassen maken plaats voor grasland. Dat past perfect bij de verdere versterking van ons typisch Midden-Delflandse landschap met haar karakteristieke vergezichten en de koeien in de wei. De beleving van Midden-Delfland wordt daarmee voor de recreant nog unieker. En meer grasland betekent ook meer ontwikkelingsmogelijkheden voor onze melkveehouderij.’

Gras voor Glas
Midden-Delfland kenmerkt zich door haar open veenweide landschap. Verspreid liggende oude kassen in het gebied dragen daar niet aan bij. Daarom worden zoveel mogelijk verouderde kassen verwijderd uit Midden-Delfland. Op verschillende locaties is het effect al te zien, waaronder aan de Kwakelweg 16 in Maasland. Na sanering wordt de grond ingericht als weiland en ter beschikking gesteld aan de melkveehouders in het gebied. De vertrekkende kwekers krijgen door de verkoop van de verouderde kassen de mogelijkheid elders hun bedrijf voort te zetten en uit te breiden. Dat geldt bijvoorbeeld voor Aquafleur. Dit bedrijf verhuisde van de Westgaag 5a naar de Burgerweg in Maasland.

Fotobijschrift
Het perceel aan de Westgaag 5a wordt ingezaaid. Niet zo lang geleden stonden hier nog verouderde kassen.
Fotograaf: Gemma van Winden-Tetteroo.

In het nieuws
AD Westland,29 juli
AD Westland, 30 juli
AD Delft, 30 juli
GroeneRuimte, 31 juli

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017