Open dagen Archeologie Blankenburgverbinding uitgesteld

do 30 jun 2016

Let op: de open dagen bij de archeologische opgravingen aan de Zuidbuurt, aanstaande vrijdag en zaterdag (1 en 2 juli) gaan niet door. Door de vele regenval van de afgelopen weken zijn de al gegraven putten deels ondergelopen. Het water zakt niet snel weg uit de natte veengrond en de werkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd. Hierdoor is de locatie op dit moment niet geschikt om grote aantallen mensen te ontvangen en worden de open dagen tot nader bericht uitgesteld.

Nog even geduld
Wie nieuwsgierig geworden is, moet nog even geduld hebben. In de komende weken hopen Rijkswaterstaat en de archeologen op droger weer en een betere bodemgesteldheid zodat de werkzaamheden op de opgravingslocatie hervat kunnen worden. Het plan is om twee nieuwe open dagen te organiseren. De nieuwe data worden tijdig aangekondigd via de media en www.blankenburgverbinding.nl

Water speelde altijd al een grote rol in het gebied
Om de nattigheid in het gebied in het verleden het hoofd te bieden gingen mensen op terpen wonen. De archeologen hebben aan de Zuidbuurt een middeleeuwse terp ontdekt. Het lijkt erop dat deze is aangelegd na de grote overstromingsrampen die het Vlaardingse grondgebied in de middeleeuwen teisterden en na de aanleg van de Maasdijk in de 13e eeuw. Het is voor het eerst in Vlaardingen dat een middeleeuwse terp goed archeologisch onderzocht kan worden. In de terp zijn diverse vondsten gedaan waaronder keramiek, metaal en baksteen.

Blankenburgverbinding
De bereikbaarheid van de Rotterdamse regio is van economisch zeer groot belang. Eén van de oplossingen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, is de aanleg van de Blankenburgverbinding. Deze nieuwe snelweg verbindt de A15 en de A20 ten westen van Rotterdam. Archeologisch onderzoek is een standaard onderdeel ter voorbereiding op de aanleg van projecten.

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017