N473: Opening Delfgauwseweg

wo 16 dec 2015

Met het hijsen van de vlaggen is op 15 december 2015 de N473 feestelijk geopend. Gedeputeerde Floor Vermeulen, districtshoofd Raymund Valkhof van Rijkswaterstaat, Marcel Houtzager, hoogheemraad van Hoogheemraadschap van Delfland en wethouder Stephan Brandligt van de gemeente Delft deden de openingshandeling.

Om de nauwe samenwerking tussen deze overheden te illustreren, hesen zij elkaars vlaggen omhoog. Een gedeelte van de N473 was vanaf eind mei tot half oktober 2015 volledig afgesloten. Dit zorgde voor veel hinder en overlast bij de omwonenden en andere gebruikers van de provinciale weg.

Bereikbaar en verbonden Zuid-Holland

Er is hard gewerkt aan een integrale herinrichting van de N473, beter bekend als de Delfgauwseweg. Het betreft het weggedeelte van de rotonde Nassaulaan in Delft tot de Laan der Zeven Linden in Delfgauw. Gedeputeerde Vermeulen bedankte tijdens de opening de inwoners aan de Delfgauwseweg en andere aanwezigen voor hun betrokkenheid en geduld tijdens de onderhoudswerkzaamheden. Gedeputeerde Floor Vermeulen: “We hebben geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken voor de omwonenden. Door ‘werk met werk’ te maken samen met Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Delft hebben we in kortere tijd de werkzaamheden kunnen afronden. En met een beter resultaat. Een omwonende zei vandaag: ‘het gaat niet zozeer om het werk, maar om hoe het werk is gedaan’. Een mooier compliment kun je als overheid niet krijgen. Daar doen we het voor.”

Resultaat

De kade en oevers zijn vernieuwd, de dijk die onder de weg ligt is verhoogd, de wegconstructie is vervangen en de weg is opnieuw ingericht. De opening tussen het Pauwmolenviaduct en het bestaande geluidsscherm van de Rijksweg A13 is gedicht en de gas- en waterleidingen zijn vernieuwd. Ook is de Pauwbrug gerenoveerd. Het resultaat van ‘werk met werk’.

Gat geluidsscherm A13

Het dichten van het gat in het geluidsscherm langs de A13 is een IODS-afspraak.
De Minister en de gemeente Delft zijn het in de bestuurlijke IODS-overeenkomst eens geworden dat Rijkswaterstaat het gat in de geluidswering naast de A13 ter hoogte van de Delfgauwseweg dicht.

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017