Meer weidevogels in Midden-Delfland: Samenwerking lijkt succesvol

wo 2 nov 2016

Het aantal grutto's, kieviten en tureluren in Midden-Delfland is dit jaar flink gestegen. Volgens het Agrarisch Collectief Midden-Delfland het gevolg van betere samenwerking tussen natuurorganisaties, landschapbeheerders en boeren.

Bij de laatste telling begin juni telden vrijwilligers 147 gruttoparen met jongen (tegen 105 vorig jaar), 299 kievitparen met jongen (2015: 165) en 110 tureluurparen met jongen (2015: 83). Alleen het aantal scholeksters dat jongen grootbracht daalde licht, van 110 in 2015 tot 95 dit jaar. Alle overige soorten, waaronder bijvoorbeeld bergeenden, krakeenden, visdiefjes en veldleeuwerik, vertoonden een toename.

Weidevogels hadden het een paar jaar geleden zwaar door aantasting van hun leefgebied. In 2014 sloten de provincie, gemeenten en natuur- en milieuorganisaties daarom een pact om de dalende vogelstand een halt toe te roepen. 

Schrikdraad en maaiverbod

Groengebieden werden uitgebreid en anders beheerd zodat de vogels in alle rust kunnen broeden. Er is bijvoorbeeld schrikdraad geplaatst om vossen - die de jonge vogeltjes opeten - tegen te houden. Ook zijn bomen en geriefhoutbosjes gekapt en geknot om voor meer open zichtlijnen. De weidevogels hebben namelijk open weidegebied nodig. 

Met boeren in het gebied werden afspraken gemaakt om niet te maaien in het broedseizoen.

Bron: Omroep West

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017