Kringloopboeren Midden-Delfland boeken resultaat!

wo 18 mei 2016

Tussen Rotterdam en Den Haag ligt het open agrarische veenweidelandschap van Midden-Delfland. De melkveehouderij is van ouds her de belangrijkste economische drager van het gebied.

Een groep van ruim 30 melkveehouders werkt al meer dan 8 jaar aan kringlooplandbouw. Dat is een bedrijfsvoering die zo min mogelijk gebruik gemaakt van externe middelen zoals krachtvoer en kunstmest. Er is respect voor natuurlijke systemen en de kringlooplandbouw richt zich op realisatie van een inkomen op langere termijn. Dierwelzijn en milieu staan bij deze manier van melk produceren hoog in het vaandel. Op deze manier dragen zij concreet bij aan een duurzame landbouw in Midden-Delfland.

De cijfers over 2015 zijn op 29 april in Rotterdam bekend gemaakt en wijzen uit dat de melkveehouders op belangrijke maatschappelijke thema’s grote vooruitgang hebben geboekt. De deelnemende melkveehouders produceren meer melk met een lage belasting van het milieu door stikstof en fosfaat. De cijfers laten zien dat de productiviteit van de bedrijven is gestegen, terwijl de benutting van mineralen fors is toegenomen. Dit komt door een beter uitgebalanceerd rantsoen voor de koe als ook door een steeds beter functionerende bodem(biologie). Een hogere benutting betekent lagere verliezen. De melkveebedrijven onttrekken meer fosfaat aan de bodem dan dat zij er via bemesting opbrengen. Bij stikstof is scoren de Delflandse boeren aanmerkelijk beter dan het landelijk gemiddelde. En dat is goed nieuws voor de waterkwaliteit. Arnoud Rodenburg, burgemeester van Midden–Delfland, feliciteerde de deelnemers met het bereikte resultaat. Hij stelde vast dat de jarenlange inspanningen van de boeren en de gemeente zijn vruchten heeft afgeworpen!

Voor meer informatie: www.boerinmiddendelfland.nl
Peter van Arkel, coördinator: pam.arkel@outlook.com
Frank Verhoeven, Boerenverstand: frank@boerenverstand.nl, 06-20003239

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017