Kievit kiest eco-aquaduct A4 als nestplaats

do 23 jun 2016

Nu de A4 volop in gebruik is en er alleen nog incidenteel aan de weg wordt gewerkt is er een, zeker voor weidevogelliefhebbers positieve verandering in het gedrag van een aantal kieviten waar te nemen. De laatste paar jaar waren er nauwelijks kieviten te zien in de omgeving van de schaapskooi aan de Woudweg in Schiedam en dat was, met al het lawaai en de bezigheden aan de A4, natuurlijk niet onverwacht. Echter nu de weg is geopend en er intensief gebruik van de weg wordt gemaakt, zijn diverse kieviten toch naar het veenweidegebied teruggekomen en hebben op plaatsen in de buurt van de “verdiept ingepaste” A4 genesteld. Inmiddels zijn de eerste, vliegvlugge, jongen te midden van de vele schapen en lammeren, waargenomen.

Eén nestplaats is echter wel heel bijzonder! Ook op het “dak” van het eco-aquaduct is zo middenin de maand mei een kievitsnest met vier eieren aangetroffen. Vanuit de omgeving van het nest heeft de vogel een goed overzicht over het voetpad over de A4, de eco-oversteek en de oost-west waterverbinding, maar ook over de dieper gelegen snelweg waar dagelijks dus ontzettend veel auto’s passeren. Zou het dan toch nog goed komen met de vogels in de Zuidrand van Midden-Delfland?  Inmiddels zal het, qua ligging toch wel spectaculaire nest, zie bijgevoegde foto, zijn uitgekomen en de jonge vogels via de oversteek naar de omliggende weilanden vertrokken.

Zuidrand, mei-juni 2016, Niek Praagman, Stichting Schaapskudde Vockestaert M-D

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017