Jaar van de Ruimte: IODS Leefomgeving van de Toekomst

za 28 nov 2015

De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam heeft ingeschreven op de Project Uitvraag: Leefomgeving van de Toekomst (Jaar van de Ruimte, #jvdr2015) en is geselecteerd! 2015 is het Jaar van de Ruimte en het staat in het teken van de toekomst van de leefomgeving van Nederland. De jury heeft twaalf projecten geselecteerd die een substantiële bijdrage leveren aan de leefomgeving van de toekomst en inspirerend en realiseerbaar of reeds gerealiseerd zijn; IODS is één van deze projecten. 

De projectorganisatie ‘Jaar van de Ruimte’ wilde voor het einde van 2015 een zo breed mogelijke selectie voorbeeldprojecten te verzamelen, zodat in één oogopslag zichtbaar wordt hoe en waar er al wordt gewerkt aan de toekomstige leefomgeving van Nederland. De commissieleden hebben alle 114 inzendingen bekeken op 5 principes: maatschappelijke energie benutten, opgaven verbinden, omgevingskwaliteit beheren, regels in dienst van het resultaat en lerend ontwikkelen. Ook is gegeken naar de koppeling met de opgaven uit het 'Manifest2040 in wording' van het Jaar van de Ruimte: technologie, energietransitie, stedennetwerk, leefomgeving, water, vrijgekomen ruimte en agrarische productie. IODS zit bij de 12 geselecteerde projecten die extra aandacht krijgen in de volgende editie van het vakblad S+RO, in uitingen van de organiserende partners en op een nieuwe interactieve website over het Jaar van de Ruimte (deze is vanaf 15 december live).

De slotmanifestatie op 15 december is het startschot om aan de slag te gaan met datgene wat het Jaar van de Ruimte heeft opgeleverd: een aantal prangende opgaven, organisatieprincipes, actiehouders en voorbeeldprojecten.
Dit alles dient als input voor andere lopende trajecten.

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017