Jaar van de Ruimte: IODS als voorbeeldproject

ma 28 dec 2015

Tijdens de slotmanifestatie op 15 december van het Jaar van de Ruimte is de interactieve website NederlandvanMorgen.nl gelanceerd. Op deze website is de oogst van het afgelopen jaar te vinden, met onder andere de 12 geselecteerde voorbeeldprojecten. De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is geselecteerd als één van de 12 voorbeeldprojecten die een substantiële bijdrage leveren aan de leefomgeving van de toekomst en inspirerend en realiseerbaar of reeds gerealiseerd zijn.

Wat vindt u op NederlandVanMorgen.nl?
Hoe dachten we 25 jaar geleden over de inrichting van onze leefomgeving; wat is daarvan terecht gekomen en hoe werken we aan het Nederland van morgen? De interactieve website neemt u in diverse hoofdstukken mee van het Nederland van Toen, naar het Nederland van Morgen.

Slotmanifestatie 15 december
De slotmanifestatie op 15 december was het startschot om aan de slag te gaan met datgene wat het Jaar van de Ruimte heeft opgeleverd: een aantal prangende opgaven, organisatieprincipes, actiehouders en voorbeeldprojecten. Dit alles dient als input voor andere lopende trajecten.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website Nederland van Morgen.

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017