IODS op bezoek bij de Ronde Hoep

wo 24 jun 2015

Met het projectteam van IODS, aangevuld met leden van het Weidevogelpact Midden-Delfland hebben we op 4 juni jl. een kijkje genomen bij de Ronde Hoep. Mark Kuiper van ANV Amstelland en Wes Korrel een boer die woont en werkt in polder de Ronde Hoep hebben ons uitleg gegeven en rondgeleid door de Ronde Hoep. De Ronde Hoep is een polder in het zuidwesten van de provincie Noord-Holland. Midden in de polder ligt een weidegebied van 165 ha dat sinds juli 2006 wordt ingericht en beheerd als weidevogelgebied als onderdeel van het herinrichtingsproject Amstelland.

Weidevogels Midden-Delfland
De totale oppervlakte open weidegebied in Midden Delfland bedroeg in 1979 circa 7.500 ha. Dat is in 2014 teruggelopen tot circa 4.000ha. Om het tij van de afnemende weidevogelstand in Midden-Delfland te keren hebben vijf partijen een pact ondertekend om de weidevogelstand in en rond Midden-Delfland te verbeteren. In het Weidevogelpact Midden-Delfland, werken de gebiedspartijen samen aan een duurzame en gebiedsbrede visie, planvorming en uitvoering voor het versterken van Midden-Delfland als leef- en broedgebied voor weidevogels. Ze onderzoeken hoe de weidevogelstand er precies voor staat, ze monitoren dit en ze spreken af welke maatregelen nodig zijn om de weidevogelstand duurzaam te versterken. Het gaat dan vooral om het delen van kennis en ervaring en het aanpassen van inrichting en beheer.

Weidevogels Ronde Hoep
De Ronde Hoep is een van de grootste open, onbebouwde gebieden in de Randstad.  Midden in de polder ligt een weidegebied van 165 ha dat sinds juli 2006 wordt ingericht en beheerd als weidevogelgebied als onderdeel van het herinrichtingsproject Amstelland.

De weidevogelbescherming bij de Ronde Hoep bestaat uit een drietal maatregelen:
1. Verhogen van het waterpeil in het voorjaar.
2. Rustperioden, waarin het land volledig met rust gelaten wordt.
3. Nestbescherming, waar nodig worden weidevogelnesten gemarkeerd en ontzien bij de werkzaamheden zoals mest uitrijden en maaien.

Meer informatie over de Ronde Hoep vindt u op de website van ANV de Amstel.

 

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017