IODS als voorbeeld bij integrale gebiedsontwikkeling

wo 29 jul 2015

In opdracht van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft Ilona de Ruijter, student aan de Universiteit Utrecht, onderzoek gedaan naar de kansen en risico’s van een integrale gebiedsontwikkeling. In het onderzoek zijn de A4 Midden-Delfland en de A4 Zuid als casussen gebruikt.

IODS
Integrale gebiedsontwikkeling is een aanpak waarmee zowel de bereikbaarheid als de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd kunnen worden. Bij de A4 Midden-Delfland is deze aanpak toegepast middels de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Het doel was om naast de aanleg van de A4 de kwaliteit van het hele gebied tussen Delft en Schiedam een impuls te geven. De plannen en projecten die behoren bij de IODS komen voort uit gezamenlijke afspraken tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen. 

Conclusie
Uiteindelijk kan er geconcludeerd worden dat de integrale aanpak toegepast middels de Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) rondom de A4 Midden-Delfland haar doelen lijkt te gaan bereiken. Verschillende projecten zijn nog in ontwikkeling, maar lijken afgerond te gaan worden. Daarom kan IODS in de mate waarin de doelen gehaald gaan worden als effectief beschouwd worden: verschillende organisaties zijn verbonden en hebben actief en doortastend (slagvaardig) opgetreden. Daarnaast is ook in een hogere mate voldaan aan de wensen van de betrokken belanghebbenden dan wanneer de weg zonder integraal gebiedsontwikkelingsproces was aangelegd. 

De succesfactoren van de IODS lijken met name af te hangen van de bestuurlijke aandacht die de weg heeft (gekregen) en de beschikbare financiële middelen. Omdat de besluitvorming over de A4 Midden-Delfland een lange geschiedenis kent is uiteindelijk besloten een grote investering te doen. De geïnterviewde deelnemende partijen waarderen het proces van de IODS, zijn van mening dat het resultaat van de IODS beter is dan wanneer de weg zonder integrale ontwikkeling was gerealiseerd en hebben over het algemeen weinig negatieve ervaringen met de samenwerking, medewerking en coördinatie binnen IODS.

Aanbevelingen integrale gebiedsontwikkeling
Wanneer opnieuw een integraal ontwikkelingsproces wordt vormgegeven is het belangrijk dat het gebied centraal wordt gesteld en infrastructuur als een middel wordt gezien, niet als doel. De deelnemende partijen moeten een heldere visie hebben en vroegtijdig belangen afstemmen en doelen vaststellen over wat zij met de integrale ontwikkeling willen bereiken. Het proces moet zo ingericht worden dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te denken en alle partijen meerwaarde kunnen bereiken. Daarnaast zijn snelle, persoonlijke contacten binnen de samenwerking belangrijk.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport over de A4 Zuid.

 

 

 

 

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017