Het gaat slecht met de grutto’s, scholeksters en veldleeuweriken

wo 5 aug 2015

Het gaat slecht met de meeste weidevogelsoorten in Nederland. Het aantal grutto’s, scholeksters, veldleeuweriken, slobeenden en graspiepers is sinds de jaren negentig fors afgenomen. Alleen de populatie kuifeenden nam toe, zo blijkt uit cijfers van het CBS en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

De gruttostand is sinds 1990 gehalveerd en het aantal scholeksters en veldleeuweriken is sindsdien met 60 procent afgenomen. Van de kievit en gele kwikstaart blijven de populaties tot de eeuwwisseling nog op peil en de tureluur neemt in die periode zelfs wat toe. Maar ná de eeuwwisseling is ook bij deze soorten een daling te zien, constateert het CBS.

Schaalvergroting en landbouw
Het verdwijnen van weidevogels heeft te maken met onder meer de schaalvergroting en intensivering in de landbouw. Zo gaan er veel nesten en kuikens verloren doordat er steeds vroeger en vaker gemaaid wordt. De weidevogelstand wordt ook negatief beïnvloed door de verschuiving in de landbouw van “gevarieerde, vochtige, kruidenrijke hooilanden” naar gedraineerde percelen met slechts één of twee soorten gras. Die zijn makkelijker machinaal te bewerken en leveren een hogere grasproductie op. Maar daardoor is er minder voedsel, dekking en rust voor weidevogels.

Weidevogelpopulatie-1990-2014-15-08-04

De weidevogelstand staat ook onder druk door roofdieren. “Soorten als de buizerd, bunzing, vos en egels hebben - naast veel andere prooien en aas - ook weidevogels op het menu staan”, aldus het CBS.

Bron: NRC, 5 augustus

In het nieuws
RTVNH, 5 augustus
Nu.nl, 5 augustus
Nieuws.nl, 5 augustus
RTL nieuws, 5 augustus
RTV Utrecht, 5 augustus
GroeneRuimte, 5 augustus
Omroep Gelderland, 5 augustus
Omroep Friesland, 5 augustus
Omroep Zeeland, 5 augustus
Dichtbij.nl, 5 augustus
Boerenbusiness, 5 augustus
Dit is de dag, 5 augustus
PZC, 5 augustus
RTV Drenthe, 5 augustus
Natuurmonumenten, 5 augustus

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017