Grootste eco-aquaduct A4 Delft-Schiedam feestelijk geopend

za 13 jun 2015

Sinds vandaag heeft het Midden-Delfland gebied weer een aaneengesloten natuur- en recreatiegebied dankzij het eco-aquaduct op de A4 Delft-Schiedam. Het is een ecopassage over de snelweg en een aquaduct voor de Slinksloot en de Zweth. Mensen en dieren kunnen nu gemakkelijk de A4 Delft-Schiedam oversteken. Vanmorgen is tijdens ‘Dag van de Bouw’ het 100 meter brede eco-aquaduct officieel geopend.

Het eco-aquaduct werd symbolisch geopend met het omhoog hijsen van een spandoek waar drie kano’s onderdoor varen namens de samenwerkende partijen: Jan Pols (Projectmanager aannemerscombinatie A4all, Marc van den Tweel (Algemeen directeur Natuurmonumenten), Ruud Splitthoff (Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid), Floor Vermeulen (Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland), Marcel Houtzager (Hoogheemraad, Hoogheemraadschap van Delfland), Govert van Oord (Wethouder Midden-Delfland) en Marcel Houtkamp (Wethouder Schiedam).

Het eco-aquaduct is een toonaangevend voorbeeld van de landschappelijke inpassing van de nieuwe rijksweg in de omgeving van Midden-Delfland. Het is onderdeel van het programma ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)’, waarmee naast de aanleg van rijksweg A4 Delft-Schiedam is geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland, tevens voorzitter van IODS: “Dit eco-aquaduct staat symbool voor de samenwerking en verbinding tussen alle partijen die aan IODS meewerken. We hebben onze verschillen overbrugd en boeken nu mooie resultaten in dit gebied.” “Door samenwerking is de snelweg aangelegd in de (half) verdiepte ligging, waardoor de weg vanuit het Midden-Delfland gebied nauwelijks te zien is. Deze bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving is voor Rijkswaterstaat erg belangrijk. Daarnaast zorgt de weg voor een betere bereikbaarheid tussen Rotterdam en  Den Haag” licht Ruud Splitthoff, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid toe.

Groene infrastructuur
Het eco-aquaduct bestaat uit 4 verschillende zones: een natte zone, rietzone, graslandzone en een zone met beplanting. Deze zones lopen in elkaar over via een flauwe helling. Hierdoor ontstaan verschillende typen natuur dicht naast elkaar. De diversiteit aan soorten is daardoor groot. Het gaat bij dit eco-aquaduct vooral om aquatische en kleinere zoogdieren zoals salamanders, rugstreeppad, modderkruipers en om vissen. Ook de vogels uit het gebied krijgen hier hun plek. Via het eco-aquaduct kunnen dieren zich makkelijke verspreiden, aaneengesloten natuurgebieden zijn gevarieerder en er kunnen meer planten en dieren leven.

Naast een mooie verbinding voor de dieren is tegelijkertijd ook het recreatiegebied van mensen vergroot. Het is toegankelijk voor kano’s en wandelaars kunnen over het eco-aquaduct wandelen via vlonders en bruggen.

Succesvolle ‘Dag van de Bouw’
Aannemerscombinatie A4all, IODS partners en Rijkswaterstaat kijken terug op een succesvolle Dag van de Bouw. Vandaag kwamen maar liefst ruim 3000 bezoekers. Zo namen bezoekers een kijkje in de landtunnel, gingen op de foto met het groot materieel en gaven medewerkers van alle partners tekst en uitleg bij het bouwproject en de impact voor de omgeving.

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017