Delfland stelt extra voorwaarden aan watervergunning A4

di 15 dec 2015

Het Hoogheemraadschap van Delfland verleende vandaag de gewijzigde vergunning aan Rijkswaterstaat (RWS). Onder voorwaarden kan meer grondwater uit de verdiepte delen van de A4 tussen Delft en Schiedam worden weggepompt. Om dit besluit zorgvuldig te nemen is er op verzoek van Delfland aanvullend onderzoek gedaan door RWS. Het onderzoek wijst uit dat de extra grondwateronttrekking verantwoord is, mits er aanvullend technische maatregelen genomen worden. Dit gebeurt door toepassing van retourbemaling.

Dit betekent dat grondwater teruggepompt wordt in de grond. Hiermee wordt nagenoeg geheel voorkomen dat de grondwaterstand in de omgeving van de A4 daalt. En dat betekent dat de veengrond niet verdroogt en niet extra inklinkt. In het aanvullende onderzoek heeft RWS onderbouwd dat dit met het toepassen van de retourbemaling kan worden bereikt.

Extra voorschrift 
Delfland vindt het belangrijk dat de RWS-onderzoeken goed en zorgvuldig uitgevoerd zijn. Dit betekende dat er meer tijd nodig was voordat er een besluit kon worden genomen.  Wij zijn van mening dat de huidige rapporten en de voorgestelde maatregelen aannemelijk maken dat het watersysteem en de bij het grondwater betrokken belangen, voldoende zijn beschermd. Hierop wordt ook gemonitord. Wij hebben dan ook een extra voorschrift opgenomen in het definitieve wijzigingsbesluit. Als de retourbemaling de effecten onvoldoende reduceert moet RWS aanvullend andere maatregelen nemen.

Verdere procedure 
Het definitieve wijzigingsbesluit is op 15 december 2015 vastgesteld door het college van Delfland. Conform de Tracéwet wordt het definitieve wijzigingsbesluit bekendgemaakt. Er is dan een periode van 6 weken om beroep aan te tekenen.

Lees de samenvattende rapportage hier. 

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017