Concentraties neonicotinoïden in oppervlaktewater moeten omlaag

wo 25 mrt 2015

In een brief aan gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen roept de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met Natuurmonumenten en de organisaties van het Weidevogelpact Midden-Delfland op om de concentratie neonicotinoïden in het oppervlaktewater terug te dringen. Dit kan onder meer door handhaving van gebruik en bronaanpak door een mentaliteitsverandering bij de gebruikers (tuinbouw) te bewerkstelligen.

Neonicotinoiden hebben negatieve effecten op de natuur. Dit betreft enerzijds een direct effect doordat insecten dood gaan door neonicotinoiden. Anderzijds is er sprake van een indirect effect doordat vogels en andere diersoorten last krijgen van voedselgebrek als er minder insecten zijn. Vorig jaar werd door middel van onderzoek nog een correlatie aangetoond tussen hoge concentraties imacloprid (een neonicotinoide) in het oppervlaktewater en een dalende trend van populaties van (insectenetende) vogels. Vooral voor weidevogels kunnen neonicotinoide een groot risico vormen omdat de weidevogels al hard achteruit gaan.

In het oppervlaktewater binnen de Zuid-Hollandse glastuinbouwgebieden zijn de concentraties neonicotinoïden hoog en worden in de kwaliteitsrapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland normoverschrijdingen geconstateerd. De concentraties zijn nog niet substantieel teruggedrongen en ook constateert de Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) overtredingen.

De natuurorganisaties roepen de waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten daarom op om deze problematiek te erkennen en met een voortvarende aanpak te komen. De natuurorganisaties zijn graag bereid om hier over mee te denken.

Meer informatie op de website van Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

Lees de nieuwsbrief van maart 2015 van Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017