Al veel glas weg uit Midden-Delfland

ma 2 sep 2013

Het gaat goed met het verwijderen van verspreid liggende kassen in Midden-Delfland. Inmiddels heeft ruim 18 hectare (ha) glastuinbouw plaats gemaakt voor grasland. De komende jaren komt hier nog eens 4 ha bij. De kwaliteitsslag is mogelijk via de samenwerkingsverbanden Hof van Delfland en IODS (Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam) als compensatie voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. Het verwijderen van verspreid liggende glastuinbouwbedrijven is al jaren één van de speerpunten van Midden-Delfland. Met de aankoop van de eerste kassen aan de Maaslandse Dam liet de gemeente al in 2006 zien serieus werk maken met het opknappen van het landschap. Sindsdien investeren ook het rijk en de provincie ruim 18 miljoen euro in de verwijdering van nog eens 30 hectare kassen.

Wat is tot nu toe gerealiseerd?

In 2009 is de gemeente met subsidiegeld gestart met de aankoop en het weghalen van de eerste kassen aan de Kwakelweg en de Oostveenseweg. Deze zijn inmiddels ingericht als weiland. In 2011 en 2012 heeft de gemeente wederom een aantal kassen gekocht aan onder meer de Westgaag en de Commandeurskade. Deze zijn onlangs gesloopt na het afronden van de teelt. De afgelopen maanden zijn nog eens drie kassen verworven met behulp van het IODS-budget: nabij Kwakelweg 16, Oostgaag 7d en Westgaag 5. De kas aan de Kwakelweg wordt begin 2014 verwijderd, de andere twee kassen begin 2015.

Open en groen landschap

Wethouder Agrarische Zaken en Landschapsontwikkeling Horlings vindt dat het landschap zichtbaar opknapt: "Zichtlijnen komen terug aan de horizon. Dat geeft ruimte en openheid. Daarnaast komt er weer grond vrij voor de boeren. De tuinders die zijn uitgekocht zijn tevreden en kunnen aan een nieuwe toekomst op een betere plek werken."

Hans Horlings noemt dit project één van de successen van Hof van Delfland en IODS: "Hiermee laten we zien dat slagen van betekenis kunnen maken zodra we als rijk, provincie en gemeente de handen ineen slaan. Een open en groen Midden-Delfland met mooie recreatieve verbindingen is belangrijk voor de 2 miljoen inwoners uit de omliggende steden. Dat moeten we samen koesteren."

Project nog niet afgerond

Het project is nog niet afgerond. Er staan nog steeds kassen verspreid in het landschap. Wethouder Hans Horlings: "Dat komt deels omdat de kwekers niet wil verkopen voor het bedrag dat wij bieden en deels omdat de tuinders niet weg willen uit Midden-Delfland. Dit alles gaat puur op vrijwillige basis. Willen de kwekers niet meewerken, mogen zij gewoon blijven. Het is natuurlijk wel zo, dat het budget niet oneindig beschikbaar blijft."

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017