5 voor 12 voor Zuid-Hollandse weidevogels?

wo 25 mrt 2015

Het gaat nog steeds bergafwaarts met de weidevogels en ander natuurwaarden in het agrarisch gebied. Om het tij te keren is er landelijk een nieuwe aanpak van het agrarisch natuurbeheer ontwikkeld. Op dit moment zijn de agrarische collectieven in onze provincie hard bezig om hiervoor plannen uit te werken. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Groene Motor zetten zich er voor in dat ook lokale natuurorganisaties en vrijwilligers samen met de Agrarische collectieven het effect van het agrarisch natuurbeheer wordt vergroot en er genoeg kuikens kunnen opgroeien in het boerenland.

De Provincie Zuid-Holland heeft onlangs het Ontwerp Natuurbeheerplan 2016 opgesteld en ter inzage gelegd. Dit Natuurbeheerplan bevat de richtlijnen en criteria waaraan de plannen voor het nieuwe agrarisch natuurbeheer moeten voldoen. Het natuurbeheerplan moet ook aanwijzingen geven over hoe dit beheer het beste ingezet kan worden en op welke plekken, om het beste resultaat te kunnen opleveren.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft samen met de Groene Motor een zienswijze op het Ontwerp Natuurbeheerplan ingediend. Deze zienswijze wordt ondersteund door het Weidevogelberaad Zuid-Holland, de Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap. In het Weidevogelberaad zijn de regionale en lokale natuurorganisaties uit Zuid-Holland verenigd die zich inzetten voor de natuur in het agrarisch gebied.

In onze zienswijze vragen wij de provincie om betere en duidelijkere aanwijzingen voor de agrarische collectieven over wat een werkelijk effectief agrarisch natuurbeheer is. Het Natuurbeheerplan zou meer moeten sturen op de uitwerking van ambitieuze gebiedsplannen waarin gestreefd wordt naar het hoogst haalbare voor de natuurdoelen. Plannen, waarmee een beheer wordt nagestreefd dat er echt voor kan zorgen dat het halen van de ambitieuze doelstelling om de weidevogels in de provincie te behouden een flinke stap dichterbij komt.

Meer informatie op de website van Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

Lees de nieuwsbrief van maart 2015 van Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017