Samen voor weidevogels in en om Midden-Delfland!

di 17 jun 2014

Midden-Delfland is het groene gebied tussen Delft, Schiedam, Vlaardingen, Westland, Rotterdam en Pijnacker Nootdorp. Een gebied om van te genieten, maar dat genieten is niet vanzelfsprekend! Samenwerking is nodig om ervoor te zorgen dat landbouw, recreatie en natuur elkaar aanvullen en dat weidevogels zich thuis voelen in het mooie landschap. Op dinsdagmiddag 17 juni organiseert provincie Zuid-Holland in samenwerking met gemeente Midden-Delfland, Natuurmonumenten, KNNV afdeling Delfland, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, LTO Noord afdeling Delflands Groen en de Weidevogelwacht Midden-Delfland het symposium ‘Samen voor weidevogels in en om Midden-Delfland.’ Hiermee geven we invulling aan het programma Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS) waarin bestuurlijke afspraken over agrarisch weidevogelbeheer staan.

Tijdens het symposium wordt u gevoed met kennis en praktijkervaring als het gaat om agrarisch weidevogelbeheer. Centraal staat de vraag: “Hoe kunnen we samen bijdragen aan duurzaam beheer en behoud van de weidevogels in Midden-Delfland?”. 

Programma
12.30 uur Ontvangst met een broodje
13.00 uur Opening, Paddy Roomer, dagvoorzitter
13.10 uur Midden-Delfland weidevogelkerngebied?! Een gezamenlijke opgave. Johan Meijer, provincie Zuid-Holland , IODS.
13.25 uur Elkaar opzoeken, aanvullen en versterken, Krijn Jan Provoost, regiodirecteur Natuurmonumenten Zuid-Holland.
13.40 uur Hoe staan we ervoor, waar liggen kansen en uitdagingen? Wolf Teunissen, senior-onderzoeker Sovon Vogelonderzoek Nederland
14.00 uur Introductie 3 inspirerende samenwerkingsinitiatieven, Paddy Roomer
14.10 uur Het agrarisch collectief, samen de boer op, Astrid Manhoudt, regionaal projectleider Stichting Collectieven Agrarisch Natuurbeheer, 
(SCAN) www.scan-collectieven.nl
14.30 uur Over grenzen heen organiseren, Mark Kuiper, coördinator weidevogelbescherming gebied De Rondehoep (Amstelland), http://nl.wikipedia.org/wiki/Rondehoep
14.50 uur Burgers nemen het voortouw! Lid initiatiefgroep Kening Fan’e Greide, www.keningfanegreide.nl
15.10 uur Pauze
15.25 uur Aan de slag. In een workshop leggen we met elkaar vast wat, wie en hoe we kunnen bijdragen aan duurzaam beheer en behoud van weidevogels in en om Midden-Delfland.
16.10 uur Oogsten en delen. Ingrid de Bondt, gedeputeerde provincie Zuid-Holland en voorzitter van de Adviescommissie IODS
16.40 uur Samen verder. Ondertekenen intentieverklaring ‘Weidevogelpact Midden-Delfland’ door ANV Vockestaert, LTO Delflands Groen, Natuurmonumenten, KNNV afdeling Delfland en Weidevogelwacht Midden-Delfland
17.00 uur Borrel

Aanmelden
U kunt zich tot en met vrijdag 6 juni 2014 aanmelden via deze link.
Heeft u vragen? Neem contact op met het Programmabureau: Naomi Stroosnijder n.stroosnijder@pzh.nl
In de week van 9 t/m 15 juni ontvangt u een bevestiging met aanvullende informatie en een routebeschrijving naar De Schaapskooi, Korftlaan 3 in Delft.

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017